Tempat Seminar

Dewan Persidangan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang