Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui:

  • Telefon: +604-6533888 (Pejabat Am Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia)
  • Faksimili: 604-6563707