Kertas Kerja

  • Muat turun templat kertas kerja di sini.

  • Sila muat naik kertas kerja anda di USM Conference Central selepas abstrak anda diterima oleh pihak penganjur.

  • Surat penerimaan kertas kerja akan die-melkan selepas kertas kerja penuh diterima dan pembayaran yuran telah dibuat oleh pembentang.

  • Tarikh akhir penghantaran kertas kerja adalah pada 15 Oktober 2018.