Tentatif Program

Masa Aktiviti
8.00 A.M. – 8.30 A.M. Pendaftaran Peserta
8.40 A.M. – 8.55 A.M. Kehadiran Tetamu Kehormat
9.00 A.M. – 9.10 A.M.  Pembukaan Majlis: ‘Negaraku’, ‘Menara Ilmu’, ‘Video Transformasi’ & Bacaan Doa
9.10 A.M. – 9.15 A.M. Ucapan Perasmian
Yang Berbahagia Profesor Dr. Narimah Samat
Dekan, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.
9.15 A.M. – 10.30 A.M. Ucaptama
Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sidek Baba
Profesor, Kulliyyah of Education, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
10.35 A.M. – 10.45 A.M. Penyampaian Cenderamata
10.45 A.M. – 11.00 A.M. Kudapan
11.00 A.M – 1.00 P.M. Sesi Selari 1
1.00 P.M. – 2.15 P.M. Makan Tengahari
2.15 P.M. – 5.15 P.M. Sesi Selari 2
5.15 P.M. – 5.30 P.M. Minum Petang
5.30 P.M. Program Tamat